Bộ lọc

Sắp xếp theo: A Z
Thumbnail

Quoris

KIA Quoris - GAT - 3.8
Giá bán 2,708,000,000đ
Thumbnail

Optima

KIA Optima 2.0 GAT Luxury
Giá bán 759,000,000đ
KIA Optima 2.4 GAT Premium
Giá bán 919,000,000đ
Thumbnail

Sorento

KIA Sorento 2.4 GAT Deluxe
Giá bán 769,000,000đ
KIA Sorento 2.4 GAT Premium
Giá bán 859,000,000đ
KIA Sorento 2.2 DAT Premium
Giá bán 889,000,000đ
Thumbnail

SONET

Sonet 1.5 deluxe (MT)
Giá bán 499,000,000đ
sonet 1.5 deluxe
Giá bán 539,000,000đ
SONET 1.5 LUXURY
Giá bán 579,000,000đ
SONET 1.5 PREMIUM
Giá bán 609,000,000đ
Thumbnail

Seltos

KIA Seltos 1.4 DCT Deluxe
Giá bán 629,000,000đ
KIA Seltos 1.4 DCT Luxury
Giá bán 689,000,000đ
KIA SELTOS 1.6 PREMIUM
Giá bán 719,000,000đ
KIA Seltos 1.4 DCT Premium
Giá bán 739,000,000đ
Thumbnail

The new K3

kia k3 deluxe (MT)
Giá bán 559,000,000đ
kia k3 luxury
Giá bán 629,000,000đ
Kia K3 PREMIUM
Giá bán 659,000,000đ
Thumbnail

Cerato

KIA Cerato 1.6 MT
Giá bán 544,000,000đ
KIA Cerato 1.6 AT Deluxe
Giá bán 584,000,000đ
KIA Cerato 1.6 AT Luxury
Giá bán 639,000,000đ
KIA Cerato 2.0 AT Premium
Giá bán 685,000,000đ
Thumbnail

Sedona

KIA Sedona 2.2 DAT Deluxe
Giá bán 1,019,000,000đ
KIA Sedona 2.2 DAT Luxury
Giá bán 1,149,000,000đ
KIA Sedona 2.2L DAT Signature
Giá bán 1,289,000,000đ
KIA Sedona 3.3 GAT Premium
Giá bán 1,359,000,000đ
KIA Sedona 3.3L GAT Signature
Giá bán 1,519,000,000đ
Thumbnail

Sorento (All New)

KIA Sorento (All New) - 2.2D Deluxe
Giá bán 999,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.5G Luxury
Giá bán 999,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.2D Luxury
Giá bán 1,119,000,000đ
KIA Sorento (All New)- 2.5G Premium
Giá bán 1,139,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.2D Premium AWD
Giá bán 1,219,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ)
Giá bán 1,229,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (6 chỗ)
Giá bán 1,229,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ)
Giá bán 1,289,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (6 chỗ)
Giá bán 1,289,000,000đ
Thumbnail

New Morning

New Morning X-Line
Giá bán 439,000,000đ
New Morning GT-Line
Giá bán 439,000,000đ
Thumbnail

Morning

KIA Morning MT
Giá bán 304,000,000đ
KIA Morning AT
Giá bán 329,000,000đ
KIA Morning AT Deluxe
Giá bán 349,000,000đ
KIA Morning AT Luxury
Giá bán 383,000,000đ
Thumbnail

Soluto

KIA Soluto MT
Giá bán 369,000,000đ
KIA Soluto MT Deluxe
Giá bán 404,000,000đ
KIA Soluto AT Deluxe
Giá bán 429,000,000đ
KIA Soluto AT Luxury
Giá bán 469,000,000đ
Thumbnail

Rondo

KIA Rondo 2.0 GMT
Giá bán 559,000,000đ
KIA Rondo 2.0 GAT Deluxe
Giá bán 655,000,000đ
Thumbnail

Carnival

Carnival 2.2D LUXURY - 8 GHẾ
Giá bán 1,199,000,000đ
Carnival 2.2D PREMIUM - 8 GHẾ
Giá bán 1,319,000,000đ
Carnival 2.2D PREMIUM - 7 GHẾ
Giá bán 1,389,000,000đ
Carnival 2.2D SIGNATURE - 7 GHẾ
Giá bán 1,439,000,000đ
Carnival 3.5G SIGNATURE - 7 GHẾ
Giá bán 1,839,000,000đ